Sluiten


De 30%-regeling en het toetsen van de nieuwe voorwaarden

Op 17 juli 2014 door Koen Bol

Voor veel van onze klanten met internationale werknemers, passen wij de 30%-regeling toe in de loonadministratie. Per 1 januari 2012 is de 30%-regeling gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook van belang voor werknemers die al voor deze datum bij u in dienst waren. Graag leggen wij u uit waar u op moet letten om te voorkomen dat de 30%-regeling niet meer toegepast mag worden.

Wat is de 30%-regeling?

Werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten. Dit zijn zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het vergoeden van de kosten kan de werkgever kiezen voor het vergoeden van de werkelijke kosten of het toepassen van de 30%-regeling (indien voldaan wordt aan de voorwaarden).

In de praktijk wordt de 30%-regeling vaak toegepast. In dat geval mag u zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding geven als onbelaste vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Wanneer je als werkgever naast de 30%-regeling nog kosten vergoedt voor bijvoorbeeld huur of ziektekosten, dan moet dit tot het loon van de medewerkers gerekend worden.

Wat zijn de 30%-regeling voorwaarden?

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is bij u in dienst;
  • Hij/zij beschikt over een specifieke deskundigheid;
  • De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer;
  • Daarnaast heeft u een beschikking ontvangen van de Belastingdienst dat de 30%-regeling toegepast mag worden (deze heeft een looptijd van maximaal 8 jaar).

Deskundigheidsvereiste

Voor het deskundigheidsvereiste wordt gekeken naar 3 factoren:

  • Het opleidingsniveau van de werknemer;
  • Relevante werkervaring (2,5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie is voldoende);
  • Verhouding tussen het beloningsniveau voor de functie in Nederland en in het land van herkomst.

Voor het aantonen van de specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2014 is de salarisnorm minimaal € 36.378 (dit is het loon exclusief de onbelaste vergoeding). Voor werknemers met een mastertitel die jonger zijn dan 30 jaar is de inkomensnorm lager. Deze is vastgesteld op € 27.653 voor 2014.

Definitie ingekomen werknemer

Per 1 januari 2012 geldt er een beperking voor werknemers die uit de grensstreek van Nederland komen. De zogenaamde 150-kilometergrens. De 30%-regeling kan niet meer aangevraagd worden voor werknemers die in de 24 maanden voor hun 1e werkdag, meer dan 16 maanden op een afstand binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden.

U kunt de 30%-regeling dus niet meer aanvragen voor werknemers uit België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, grote delen van Duitsland en een klein deel van het Verenigd Koninkrijk. De 150-kilometergrens staat ter discussie. Ook door een recentelijke uitspraak van de Europese Commissie. Daarom kan het verstandig zijn om eventueel wel een proforma aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst in afwachting van lopende procedures.

Toetsen inkomensnorm

Tijdens de looptijd van de beschikking moet u toetsen of de werknemer nog voldoet aan de salarisnorm. Als het belaste loon lager is dan deze norm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dat jaar. Als het arbeidscontract in de loop van een kalenderjaar eindigt, herrekent u het loon naar een jaarloon. Voldoet de werknemer op een later moment wel weer aan de inkomensnorm dan mag de 30%-regeling niet meer toegepast worden.

Overgangsrecht

Voor werknemers die voor 1 januari 2012 al een 30%-regeling tot hun beschikking hadden, geldt een overgangsrecht. De maximale looptijd van de 30% regeling blijft onder het overgangsrecht 10 jaar. Verder speelt het moment waarop uw werknemer voor het eerst in Nederland kwam werken een belangrijke rol. Dit kan ook bij een andere werkgever zijn geweest.

Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • De werknemer werkt op 1 januari 2012 langer dan 60 maanden onafgebroken in Nederland. In dit geval verandert er niets. Er hoeft niet gekeken te worden naar de salarisnorm en de 150-kilometergrens;
  • De werknemer werkt op 1 januari 2012 korter dan 60 maanden onafgebroken in Nederland. In dit geval moet u vanaf het 6e jaar van de 30%-regeling toetsen of de werknemer voldoet aan de inkomensnorm en de 150-kilometergrens. Voldoet de werknemer niet aan één van deze voorwaarden dan vervalt de 30%-regeling vanaf het 6e jaar.

Voor de lopende beschikkingen is het dus belangrijk om te toetsen op de salarisnorm, de looptijd van de beschikking en de toepasbaarheid van de overgangsregeling. Het onterecht blijven toepassen van de 30%-regeling in de loonadministratie kan met een boekencontrole van de Belastingdienst leiden tot een naheffing en een boete.

Meer weten over de 30%-regeling? Neem contact op met WePayPeople via 020- 716 3384.

Bron: Handboek Loonheffingen 2014

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings